Bệnh viện Mắt Trung ương

Bệnh viện Mắt Trung ương

Bệnh viện Mắt Trung ương (Bệnh viện Mắt TW) có quy mô lớn. Hiện nay bệnh viện đã phát triển lớn mạnh lên quy mô 450 giường. 10 khoa lâm sàng, 5 khoa cận lâm sàng, 9 phòng chức năng với tổng số hơn 538 cán bộ, viên chức, công chức và người lao động trong bệnh viện.

Lịch sử hình thành của Bệnh Viện Mắt Trung Ương

Dưới thời Pháp thuộc, năm 1917 Viện Mắt được thành lập tại Hà nội với qui mô 50 giường bệnh, lớn nhất Đông Dương thời bấy giờ nhưng kỳ thực là một nhà thương chữa mắt nhỏ bé mà nhân dân quen gọi là “Nhà thương chữa mắt dốc Hàng Gà”, chỉ có vài bác sỹ, được trang bị thô sơ, khám và điều trị các bệnh mắt thông thường, chủ yếu phục vụ thực dân Pháp và do người Pháp trực tiếp điều hành.

Bệnh viện Mắt Trung ương trong vai trò là Bệnh viện chuyên khoa đầu ngành của cả nước. nhiều năm qua công tác đào tạo cán bộ và chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn luôn được coi trọng và quan tâm. Hàng năm, Bệnh viện Mắt TW cử nhiều đoàn cán bộ là những bác sỹ giỏi đến các vùng miền, các tỉnh khó khăn để chuyển giao khoa học kỹ thuật và triển khai các chương trình phòng chống mù loà cộng đồng, phối hợp tổ chức mở các lớp đào tạo nghiên cứu sinh, thạc sỹ, bác sỹ chuyên khoa I và II, chuyên khoa định hướng, điều dưỡng chuyên khoa, bác sỹ tuyến huyện… trở thành “cái nôi” đào tạo cán bộ nhãn khoa cho các cơ sở y tế trong cả nước.

Xu thế hội nhập

Bệnh viện Mắt Trung ương – Trước xu thế hội nhập và phát triển, trước cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật như vũ bão trên thế giới. Và đặc biệt đáp ứng yêu cầu tiếp tục công cuộc đổi mới, đẩy mạnh tiến trình CNH-HĐH đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, đòi hỏi cán bộ công chức Bệnh viện Mắt TW không tự mãn với những kết quả đạt được, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, thực hiện lời dạy của Bác Hồ, chung sức xây dựng Bệnh viện Mắt Trung ương phát triển theo hướng “Khoa học – Dân tộc – Hiện đại và Nhân văn”.

Là bệnh viện mắt đầu ngành nên trang thiết bị của bệnh viện hết sức hiện đại, đáp ứng như cầu khám chữa bệnh của nhân dân.
Bệnh viện Mắt đầu ngành, trang thiết bị hiện đại

Chức năng nhiệm vụ của Bệnh Viện Mắt Trung Ương

 1. Khám chữa bệnh, phòng bệnh và phục hồi chức năng về Mắt cho bệnh nhân trong cả nước ở tuyến cao nhất.
 • Tiếp nhận bệnh nhân khám cấp cứu về mắt.
 • Điều trị nội, ngoại trú cho BN theo BHYT, các BN mà các tuyến chưa có khả năng điều trị.
 • Khám, chữa bệnh cho người nước ngoài.
 • Khám giám định y khoa theo yêu cầu của hội đồng giám định y khoa Trung ương.
 • Khám giám định y pháp theo trưng cầu của các cơ quan thực thi pháp luật.
 • Phối hợp với các cơ sở phòng chống mù loà hoặc trung tâm phòng chống bệnh xã hội ở các tỉnh để phát hiện và dập tắt dịch về mắt.
 • Thực hiện phòng bệnh và tuyên truyền phòng các bệnh về mắt.
 • Khám và điều trị BN theo yêu cầu.
 • Điều trị và phục hồi chức năng cho người khiếm thị.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bộ Y tế.
 1. Nghiên cứu khoa học
 • Bệnh viện Mắt Trung ương nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học phục vụ khám chữa bệnh, phòng bệnh, phục hồi chức năng, đào tạo, góp phần giải phóng mù loà cho nhân dân cả nước.
 • Nghiên cứu và ứng dụng các kỹ thuật mới trong khám và chữa bệnh về mắt.
 • Nghiên cứu kết hợp y học dân tộc với y học hiện đại trong khám, chữa bệnh về mắt.
 • Nghiên cứu các bệnh đặc thù về mắt.
 • Nghiên cứu khoa học cơ bản về chuyên nghành mắt.
 • Nghiên cứu phương pháp phòng bệnh mắt.
 • Nghiên cứu xây dụng mô hình cơ cầu bệnh mắt trong toàn quốc.
 • Nghiên cứu định hướng phát triển chuyên ngành mắt.
 • Chủ trì và tham gia các công trình nghiên cứu cấp nhà nước, cấp bộ, và cấp cơ sở.
 • Tổ chức các hội nghị khoa học trong nước và quốc tế.
 • Tổ chức các chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học phối hợp trong nước và với nước ngoài.
 1. Đào tạo cán bộ chuyên nghành mắt
 • Đào tạo cán bộ chuyên khoa mắt ở bậc trung học, cao đẳng, đại học và sau đại học.
 • Bệnh viện Mắt Trung ương Là cơ sở thực hành của trường đại học Y Hà Nội.
 • Đao tạo lại, đào tạo liên tục cho cán bộ công chức, viên chức trong bệnh viện.
 • Đào tạo lại cho cán bộ tuyến dưới.
 • Tham gia đào tạo phục vụ các chương tình quốc gia, các chương trình, dự án phối hợp với nước ngoài .
 • Nhận đào tạo cho các thực tập sinh nước ngoài đến học tập, nghiên cứu tại bệnh viện.
 • Biên soạn các giáo trình, tài liệu, sách giáo khoa phục vụ cho công tác giảng dạy học tập.
 1. Chỉ đạo tuyến về chuyên môn kỹ thuật
 • Bệnh viện Mắt Trung ương Tham mưu cho BYT về định hướng phát triển mạng lưới khám, chữa bệnh, phòng bệnh về mắt.
 • Chỉ đạo, theo dõi, giám sát, đánh giá hoạt động chuyên môn của tuyến dưới.
 • Chuyển giao công nghệ cho tuyến dưới.
 • Quản lý, tổ chức, triển khai các chương trình, dự án tuyến dưới.
 • Phối hợp với các cơ quan trong và ngoài nghành y tế để thực hiện truyền thông giáo dục sức khoẻ. Phát hành tờ rơi, tuyên truyền, giáo dục về cách phòng, chống các bệnh về mắt.
 • Tham gia lập kế hoạch và tổ chức thực hiện phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm hoạ.
 1. Phòng bệnh
 • Duy trì lịch sinh hoạt gia đình người bệnh hàng tuần để tư vấn cho người nhà bệnh nhân về chăm sóc, nuôi dưỡng và cách phòng chống một số bệnh thường gặp ở mắt, phòng lây chéo trong bệnh viện.
 • Tổ chức các câu lạc bộ sinh hoạt theo chuyên đề tại bệnh viện.
 1. Quản lý bệnh viện
 • Quản lý sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của bệnh viện theo quy định của nhà nước, cụ thể:
 • Quản lý tổ chức, biên chế, cán bộ, công chức, tiền lương.
 • Quản lý tài chính, tài sản, cộng sản của bệnh viện.
 • Quản lý phát triển các dự án.
 • Quản lý chuyên môn kỹ thuật và người bệnh.
 • Quản lý hồ sơ bệnh án, tài liệu.
 • Quản lý và sử dụng có hiệu quả viện trợ quốc tế.
 • Quản lý các dịch vụ chuyên môn y tế và các dịch vụ khác để tăng nguồn kinh phí cho bệnh viện và cải thiện đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức trong bệnh viện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.
 • Quản lý an ninh chính trị, trật tự an toàn cơ quan và cảnh quan môi trường.
 1. Hợp tác quốc tế
 • Bệnh viện Mắt Trung ương chủ động khai thác, thiết lập mối quan hệ hợp tác quốc tế, trao đổi kinh nghiệm và trao đổi chuyên gia về phòng bệnh và khám chữa bệnh, nghiên cứu khoa học , đào tạo cán bộ.
 • Xây dựng các dự án đầu tư liên doanh, liên kết với các nước và các tổ chức quốc tế, kể cả các tổ chức phi chính phủ để trình Bộ trưởng Bộ y tế phê duyệt ; tổ chức, huy động nguồn lực để thực hiện các dự án đó theo quy định của nhà nước.
 • Bệnh viện Mắt Trung ương xây dựng kế hoạch và quản lý những người nước ngoài đến theo chương trình hợp tác quốc tế với bệnh viện trong phạmvi hoạtđộng của bệnh viện theo quy định của BYT; cử cán bộ , học viên đi học tập, nghiên cứu, công tác ở nước ngoài ; nhận giảng viên , học viên là người nước ngoài đến nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm và học tập tại bệnh viện.
 • Tổ chức các hội nghị, hội thảo ,các lớp học quốctế về các lĩnh vực thuộc phạm vi của bệnh viện quản lý theo quy định về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại VN của thủ tướng Chính phủ. Việc ký kết hợp tác với nước ngoài, bệnh viện tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Các khoa của Bệnh viện Mắt Trung ương

Khoa khám chữa bệnh theo yêu cầu cảu Bệnh viện Mắt Trung ương. Tiếp nhận khám nhanh.
Khoa khám chữa bệnh theo yêu cầu cảu Bệnh viện Mắt Trung ương

Đặt lịch khám theo yêu cầu – khám nhanh TẠI ĐÂY.

Khoa lâm sàng bao gồm:

 • Khoa chấn thương;
 • Khoa Mắt trẻ em;
 • Khoa Đáy mắt – Màng bồ đào;
 • Khoa Kết giác mạc;
 • Khoa Glôcôm;
 • Khoa Khúc xạ;
 • Khoa Tạo hình – Thẩm mĩ;
 • Khoa Khám, chữa bệnh theo yêu cầu;
 • Khoa khám bệnh và điều trị ngoại trú;
 • Khoa Gây mê hồi sức.

Khoa cận lâm sàng, bao gồm:

 • Khoa Xét nghiệm tổng hợp;
 • Khoa Chẩn đoán hình ảnh;
 • Khoa Dược;
 • Khoa Dinh dưỡng;
 • Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn.

Tổ chức trực thuộc:

 • Trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến gồm: Phòng quản lý khoa học – đào tạo; Phòng chỉ đạo tuyến;
 • Ngân hàng mắt.

Dịch vụ khám, điều trị tại Bệnh viện Mắt Trung ương hiện nay đó là:

 • Thực hiện khám và điều trị các bệnh chuyên khoa mắt;
 • Điều trị các bệnh lý về mắt bẩm sinh ở trẻ em như: Đục thể thủy tinh; di chứng màng đồng tử; tật khúc xạ; những bất thường về mi mắt như quặm bẩm sinh, sụp mi…
 • Thực hiện các phẫu thuật đặc trưng như: Mổ đục thủy tinh thể ở trẻ em, quặm bẩm sinh, sụp mi, lác mắt…
 • Điều trị các chấn thương về mắt như: Chấn thương mi, bệnh lý về u của nhãn cầu, chấn thương hố mắt. Thực hiện phẫu thuật tạo hình mi mắt, nhãn cầu, phẫu thuật dịch kính võng mạc…
 • Chẩn đoán và điều trị các bệnh liên quan đến đáy mắt màng bồ đào, võng mạc, phẫu thuật cắt dịch kính, đông lạnh chữa trị một số bệnh hắc võng mạc…
 • Điều trị các bệnh thuộc phần trước nhãn cầu như: Bệnh về giác mạc, bệnh về mi mắt kết mạc, bệnh về đường dẫn nước mắt, tuyến nước mắt.
 • Điều trị bệnh glôcôm, điều trị tình trạng bong võng mạc, nhiễm khuẩn nội nhãn…

Bệnh viện Mắt Trung ương ở đâu?

Hiện Bệnh viện Mắt Trung ương có địa chỉ tại số 85 đường Bà Triệu – quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội. Thường gọi tắt là Bệnh viện Mắt Trung ương 85 Bà Triệu. Tp. Hà Nội.

Lịch làm việc của Bệnh viện

Bệnh viện Mắt Trung ương khám chữa bệnh trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu.

 • Buổi sáng: Từ 7h30 – 12h00.
 • Buổi chiều: Từ 13h00 – 16h30.

Hướng dẫn đi đến Bệnh viện Mắt Trung ương

Bạn có thể đến Bệnh viện Mắt Trung ương (Bệnh viện Mắt TW) từ các điểm bến xe lớn như Giáp Bát, Lương Yên, Gia Lâm, bến xe Mỹ Đình khá thuận tiện. Cụ thể đường đi Bệnh viện Mắt Trung ương bằng xe bus từ các bến xe lớn như sau:

 • Hướng đi từ bến xe Giáp Bát: Tại bến xe Giáp Bát bạn bắt tuyến xe bus số 08A (Long Biên đi Đông Mỹ). Bạn xuống tại điểm 25A-25B Phố Huế. Tiếp tục đi bộ vào khoảng 450m là đến bệnh viện.
 • Hướng đi bệnh viện từ bến xe Gia Lâm: Để đến Bệnh viện từ đây bạn sẽ bắt sẽ bus số 03 (Tuyến Giáp Bát đi bến xe Gia Lâm). Bạn xuống tại điểm 54E Trần Hưng Đạo, sau đó đi bộ khoảng 500 là đến bệnh viện.
 • Hướng đi từ bến xe Mỹ Đình: Nếu từ bến xe Mỹ Đình bạn sẽ bắt xe bus số 30 (Mai Động đi bến xe Mỹ Đình). Bạn xuống điểm 83A Trần Xuân Soạn, sau đó đi bộ khoảng gần 400m để đến Bệnh viện.

Trên đây là tổng quan các thông tin cần thiết về Bệnh viện Mắt Trung ương như : địa chỉ, đường đi, lịch khám làm việc, quy trình,… Tại bệnh viện Mắt Trung ương mà bệnh nhân và người thân có thể tham khảo.

Đặt lịch khám theo yêu cầu – khám nhanh “Phòng Khám Ngoại Khoa” TẠI ĐÂY.

Phòng khám Ngoại Khoa Hà Nội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.