Trưởng khoa Điều trị theo yêu cầu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chuyên gia phẫu thuật Ngoại tiêu hóa