Tag: bệnh viện bỏng

Bệnh viện bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác

Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác

Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác là 1 trong 2 bệnh viện thực hành của Học viện Quân y thuộc Bộ Quốc phòng được thành lập theo quyết định số 142-CT của Hội đồng Bộ trưởng ký ngày 25/4/1991 trên cơ sở Khoa Bỏng. Bệnh viện Bỏng Quốc gia hiện đang là bệnh […]