Tag: bệnh viện bưu điện hà nội

Bệnh viện Bưu Điện – Hà Nội

Bệnh viện Bưu Điện - Hà Nội

Bệnh viện Bưu Điện – Hà Nội Tiền thân là Bệnh xá ngành Bưu Điện. Bệnh viện Bưu điện luôn là địa chỉ y tế tin cậy, đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân. Tổng quan về Bệnh viện bưu Điện – Hà Nội Tiền thân là Bệnh xá […]