Tag: Bệnh viện Châm cứu

Bệnh viện Châm cứu Trung ương

Bệnh viện Châm cứu Trung ương

Bệnh viện Châm cứu Trung ương là bệnh viện hạng I chuyên về Châm cứu và các phương pháp không dùng thuốc, hạn chế các tác dụng phụ và tai biến trong điều trị. Trực thuộc Bộ Y tế. Sơ bộ về Bệnh viện Châm cứu Trung ương Bệnh viện Châm cứu Trung ương (BV […]