Tag: bệnh viện da liễu trung ương

Bệnh viện Da liễu Trung ương

Bệnh viện Da liễu Trung ương - Hà Nội

Bệnh viện Da liễu Trung ương là Bệnh viện chuyên khoa đầu ngành Da liễu chuyên chẩn đoán, điều trị, phục hồi chức năng các bệnh thuộc chuyên ngành da liễu. Bệnh viện Da liễu Trung ương là Bệnh viện chuyên khoa đầu ngành Da liễu có chức năng : Nghiên cứu mô hình bệnh […]