Tag: bệnh viện da liễu

Bệnh viện Da liễu Hà Nội

Bệnh viện Da liễu Hà Nội

Bệnh viện Da liễu Hà Nội là Bệnh viện chuyên khoa đầu ngành Da liễu của Thành phố. Được thành lập trên cơ sở là Trung tâm Da liễu Hà Nội trước đây. Quá trình hình thành và phát triển Năm 1954, Phòng khám Da liễu Sinh Từ được tổ chức lại nằm trong chương […]

Bệnh viện Da liễu Trung ương

Bệnh viện Da liễu Trung ương - Hà Nội

Bệnh viện Da liễu Trung ương là Bệnh viện chuyên khoa đầu ngành Da liễu chuyên chẩn đoán, điều trị, phục hồi chức năng các bệnh thuộc chuyên ngành da liễu. Bệnh viện Da liễu Trung ương là Bệnh viện chuyên khoa đầu ngành Da liễu có chức năng : Nghiên cứu mô hình bệnh […]