Tag: bệnh viện hữu nghị

Bệnh Viện Hữu Nghị

Bệnh viên Hữu Nghị - BV Việt Xô

Bệnh Viện Hữu Nghị -Là một bệnh viện công lập đa khoa lớn ở Hà Nội . Tiền thân của bệnh viện là “Bệnh viện Hữu Nghị Việt – Xô”, được thành lập năm 1958. Bệnh viện Hữu Nghị Việt – Xô – Bệnh viện Hữu Nghị ngày nay. Được thành lập năm 1958. Đây […]