Tag: bệnh viện lão khoa

Bệnh viện Lão khoa Trung ương

Bệnh viện Lão khoa Trung Ương

Bệnh viện Lão khoa Trung ương -đơn vị trực thuộc Bộ Y tế là bệnh viện đầu ngành lão khoa, tuyến cao nhất về khám, điều trị, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Bệnh viện Lão khoa Trung ương là bệnh viện chuyên khoa hàng đầu về Lão khoa, là tuyến […]