Tag: bệnh viện nhi trung ương

Bệnh viện Nhi Trung ương – Hà Nội

Bệnh viện Nhi Trung ương - Hà Nội - Phongkhamngoai.com

Bệnh viện Nhi Trung ương (Tiền thân là Viện Bảo vệ Sức khỏe Trẻ em) được thành lập theo quyết định số 111/CP ngày 14/7/1969 của Thủ tướng Chính phủ. Việc ra đời của Viện bảo vệ sức khỏe trẻ em đã đáp ứng kịp thời công tác bảo vệ sức khỏe trẻ em miền […]