Tag: bệnh viện nội tiết

Bệnh viện Nội Tiết Trung ương – Hà Nội

Bệnh viện Nội Tiết Trung ương - Hà Nội

Bệnh viện Nội tiết Trung ương -Hà nội là nơi hội tụ đội ngũ giáo sư, bác sỹ chuyên khoa đầu ngành trong lĩnh vực Nội tiết và rối loạn chuyển hóa