Tag: bệnh viện phổi

Bệnh viện Phổi Trung ương

Bệnh viện phổi Trung ương (Viện phổi trung ương)

Bệnh viện Phổi Trung ương là là bệnh viện tuyến cuối cùng chuyên điều trị các bệnh đường hô hấp, lao, phổi… trực thuộc Bộ y tế. Bệnh viện Phổi Trung ương là đơn vị chuyên khoa đầu ngành lao và bệnh phổi đã được thành lập năm 1957 theo Nghị định của Thủ tướng […]