Tag: Bệnh viện răng hàm mặt Hà Nội

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung Ương Hà Nội

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung Ương Hà Nội

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung Ương Hà Nội trực thuộc Bộ Y tế – Viện Răng Hàm Mặt. Là cơ sở y tế tuyến cuối cùng