Tag: bệnh viện tâm thần trung ương 1

Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1

Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1

Bệnh viện Tâm thần trung ương 1 là 1 trong những BV Tâm thầm lớn nhất cả nước, được thành lập năm 1963, tiền thân là Khu Điều dưỡng cấn bộ miền Nam tập kết. Bệnh viện Tâm thần Trung Ương 1 Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 được thành lập theo quyết định […]