Tag: bệnh viện tim hà nội

Bệnh viện Tim Hà Nội

Bệnh viện Tim Hà Nội - Phongkhamngoai

Bệnh viện Tim Hà Nội là Bệnh viện chuyên khoa đầu ngành Tim mạch của Thủ đô Hà Nội; Bệnh viện chuyên khoa Tim mạch tuyến cuối của cả nước. Bệnh viện Tim Hà Nội là bệnh viện chuyên khoa hạng I trực thuộc Sở Y tế Hà Nội được thành lập theo Quyết định […]