Tag: bv hữu nghị việt đức

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ngày nay được thành lập từ năm 1902 cùng với sự ra đời của Trường Y khoa Đông Dương, tiền thân của Trường Đại học Y Hà Nội