Tag: bv k trung ương

Bệnh viện K Trung ương

Bệnh viện K Trung ương - Hà Nội

Bệnh viện K là bệnh viện chuyên khoa ung bướu đầu tiên tại Việt Nam có đơn vị điều trị chuyên sâu về Ngoại cơ xương khớp, mở ra nhiều hy vọng cho người bệnh ung thư xương và phần mềm. Khám dịch vụ nhanh tại Bệnh viện K Trung ương – Hà Nội