Tag: bv thanh nhàn

Bệnh viện Thanh Nhàn – Hà Nội

Bệnh viện Thanh Nhàn - Hà Nội

Bệnh viện Thanh Nhàn –Tiền thân là Bệnh xá Mai hương (1958), được xây dựng lại. Ban đầu, bệnh xá chỉ có 5 gian với 5 giường bệnh, 16 cán bộ, nhân viên y tế. Bệnh viện Thanh Nhàn là một trong 7 bệnh viện thuộc phân nhóm Bệnh viên Hạng I trên địa bàn […]