Tag: BV Y học cổ truyền trung ương

Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương

Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương

Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương là bệnh viện tuyến cao nhất về Y học cổ truyền. Có nhiệm vụ khám, cấp cứu, điều trị nội trú…. Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương Cánh chim đầu đàn của ngành Y học cổ truyền Việt Nam Chức năng nhiệm vụ Với chức […]