Tag: địa chỉ viện

Viện Sức khỏe Tâm thần -Bệnh viện Bạch Mai

Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai

Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia – Thuộc Bệnh viện Bạch Mai là cơ sở uy tín đầu ngành về khám, chữa bệnh và nghiên cứu chuyên sâu về sức khỏe Tâm thần.