Tag: lịch sử hình thành

Bệnh viện Đa khoa Đống Đa – Hà Nội

Bệnh viện Đống Đa - Hà Nội

Bệnh viện Đa khoa Đống Đa tiền thân là Bệnh xá Đống Đa được thành lập sau ngày giải phóng Thủ đô năm 1954. Với khẩu hiệu: Tận tâm trong từng dịch vụ.! Tổng quan về Bệnh viện Đa khoa Đống Đa Cán bộ, công nhân viên của bệnh viện: Gồm 308 biên chế và […]