Tag: ngày càng trẻ

Tại sao độ tuổi ung thư ngày càng trẻ hóa?

Tại sao độ tuổi ung thư ngày càng trẻ hóa?

Bệnh ung thư tại Việt Nam đang bị trẻ hóa / “trẻ hóa tuổi ung thư” là do đâu? Bác sĩ khuyến cáo giới trẻ cần có lối sống lành mạnh, tăng cường vận động và dinh dưỡng cân bằng. Để phòng ngừa, bác sĩ khuyến cáo giảm tất cả yếu tố nguy cơ