Tag: sau 5 năm

Những loại ung thư có tỷ lệ sống sau 5 năm thấp nhất

Những loại ung thư có tỷ lệ sống sau 5 năm thấp nhất

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông tin, 3 loại ung thư gây tử vong nhiều nhất trên thế giới vào năm 2020 – Những loại ung thư có tỷ lệ sống sau 5 năm thấp nhất.