Tag: tai mũi họng

Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương

Bệnh viện Tai Mũi Họng TW - Hà Nội

Bệnh viện Tai Mũi họng Trung ương là bệnh viện chuyên khoa uy tín đầu ngành về Tai Mũi họng ở khu vực phía bắc nên mỗi ngày đều có hàng nghìn lượt bệnh nhân