Tag: tiểu đường là gì

Bệnh tiểu đường là gì?

Bệnh tiểu đường là gì?

Tiểu đường, bệnh tiểu đường là gì? Bệnh tiểu đường thai kỳ phát triển ở một số phụ nữ khi họ đang mang thai. Hầu hết thời gian, loại bệnh tiểu đường này sẽ biến mất sau khi trẻ được sinh ra.