Tag: Trung tâm da liễu

Bệnh viện Da liễu Hà Nội

Bệnh viện Da liễu Hà Nội

Bệnh viện Da liễu Hà Nội là Bệnh viện chuyên khoa đầu ngành Da liễu của Thành phố. Được thành lập trên cơ sở là Trung tâm Da liễu Hà Nội trước đây. Quá trình hình thành và phát triển Năm 1954, Phòng khám Da liễu Sinh Từ được tổ chức lại nằm trong chương […]