Tag: truyền máu

Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương

Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương

Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương ra đời vào ngày 31/12/1984 theo Quyết định số 1531/BYT-QĐ của Bộ trưởng Bộ Y tế với tên gọi ban đầu là Viện Huyết học và Truyền máu, thuộc Bệnh viện Bạch Mai. Viện thành lập trên cơ sở sáp nhập hai đơn vị là Khoa Huyết […]